Archive for the 'Politik och samhälle' Category

Strikta skolregler minskar den sociala snedrekryteringen

barniskolan

Dick Erixon skriver om något som jag finner mycket tänkvärt, nämligen att slapphet och brist på krav från skolans sida kan leda till ökad social snedrekrytering. En slapp skolmiljö med brist på tydliga regler och ramar kan skapa en otydlig och förvirrande studiemiljö som inte främjar gott lärande, och det blir då de elever som har stöd hemifrån, i form av utbildade och engagerade föräldrar, som klarar sig bäst. De får alltså det stöd och de ramar som skolan egentligen skulle ha gett. Det stöd och de ramar som också barn från studieovana familjer hade behövt.

Jag önskar inte gamla tiders skola tillbaka, med aga, skamvrå elever skrämda till lydnad, men jag tror att klara och rättvisa regler främjar tydliga ramar och därmed en lugn och god studiemiljö. Se för övrigt Ekots program Hårda skolregler ger goda resultat där man rapporterar från en engelsk skola där elevernas resultat kraftigt förbättrats tack vare skolans nya, strängare regler. Och eleverna är positiva.

Annonser

Är det här verkligen bra nog…?

lastbilar_utslapp

”Vi höjer nu skatten rejält på koldioxid och diesel”, skriver alliansregeringens Maud Olofsson, Anders Borg och Andreas Carlgren på DN Debatt idag. Utspelet innehåller en hel del siffror och statistik, men bland annat framgår att dieselskatten höjs med 40 öre litern och att nya miljöbilar skall befrias från fordonsskatt de fem första åren.

Att sänka utsläppen från transporterna är avgörande för att klara Sveriges klimatambitioner […] Takten och tidpunkten för en skärpning måste dock präglas av den kraftiga konjunkturnedgång vi nu upplever så att hushåll och företag får tid att anpassa sig.

Jag hyllar alliansregeringens vilja att minska utsläppen från bland annat fordonsflottan och jag håller med om att skattesatserna är det kanske viktigaste verktyget för att uppnå just detta. Det är dock takten jag spontant ställer mig frågande till. Mål och visioner är viktiga, och jag frågar mig om detta verkligen är tillräckligt mycket tillräckligt snabbt? Naturskyddsföreningen ger regeringen godkänt, men såväl de som den politiska oppositionen kritiserar den makliga takten.

Bilar och lastbilar kommer att vara fortsatt nödvändiga i den överskådliga framtiden, men ju miljövänligare de kan bli och ju snabbare de kan bli det desto bättre. Sverige må vara ett litet land, men det borde inte vara ett hinder för att kunna bli världens starkast lysande stjärna på miljöområdet. Och för det krävs såväl morötter som rejäla piskor.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Avkriminalisera prostitutionen

prostitute_out_of_work

Ämnet prostitution är som regel ett väldigt kontroversiellt och känsligt område. Prostitutionsförespråkare möts som regel av känslostormande fördömanden, med budskapet att prostitution är förtryck, att alla horor är offer och/eller utsatta för trafficking, att de ofta har missbruksproblem samt att (nästan) ingen av dem säljer sex av egen fri vilja. Med andra ord: att myten om den “lyckliga horan” är bara just en myt. Detta brukar alltså vara kritikernas ståndpunkt.

Min ståndpunkt, däremot, är som följer:

  1. Det här är en sekulär stat. Lagar skall inte baseras på religiös moral, och vi skall därför inte ha lagar mot sexuella tjänster.
  2. Samtyckande vuxna människor skall vara fria att göra vad de vill med varandra, så länge de inte skadar någon annan.
  3. Trafficking – alltså sexuell slavhandel – är förbjuden, eftersom tvång och slavhandel redan är förbjudna. Inget konstigt med det.
  4. Människor som har problem med droger och/eller psykiska problem skall fångas upp av det sociala skyddsnätet, och skall alltså inte känna sig tvingade till prostitution. Det är polis/socialtjänsts ansvarsområde.
  5. Givet allt detta: Finns det trots allt kvar människor som vill sälja sexuella tjänster – och som alltså inte är vare sig tvingade till det eller har drog- eller allvarliga psykiska problem – så skall de få det. Det är helt upp till dem att göra det valet, och stå för konsekvenserna därav. Och finns det inga kvar som vill sälja sex – alltså inga “lyckliga horor” – så OK, vad är då problemet?

Jag har inte och har inga tankar på att någonsin vare sig köpa eller sälja sexuella tjänster, men finns det vuxna, friska och någorlunda stabila människor som vill kunna göra det så tycker jag att de skall ha möjligheten. Tvång, droger och människohandel är redan olagligt tack vare andra lagar och är alltså inga motiv till att förbjuda sexindustrin som sådan.

Jag hyser inga förhoppningar om att mina framtida barn skall prostituera sig, men det är bara min egen högst personliga åsikt som jag får försöka meddela till han/hon/dem bäst jag kan – det är inget som lagboken har något som helst att göra med.

Susanne Dodillet, författare till den aktuella avhandlingen “Är sex arbete”, skriver mycket bra om ämnet på Expressen, och i bloggvärlden reflekteras ämnet mästerligt över av Hans Engnell på Motpol, LouiseP och Blogge Bloggelito. Ämnet uppmärksammas också av bland andra Bitchslap Barbie och Sidvind. Tänk vad underbart om en riktig folkrörelse skulle kunna ta sin fart bland alla öppensinnade människor i bloggvärlden, flera år efter prostitutionslagens införande. Det vore en bloggbävning värd namnet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Låt SAAB bygga små miljöbilar

saab

En liten tanke bara, apropå det störtande SAAB: Företaget har inte gått bra på mycket, mycket länge. Man tillverkar stora, klumpiga och förhållandevis dyra bilar (som jag dessutom inte finner estetiskt särskilt tilltalande) utan direkt existensberättigande, och man konkurrerar direkt med det betydligt mer framgångsrika Volvo. Bränsleslukande turbomotorer är så långt från vad världen just nu efterfrågar som det bara är möjligt. Tänk om SAAB helt skulle byta marknadssegment och kundgrupp, och istället börja tillverka små miljöbilar/elbilar? En helomvändning vid katastrofens brant.

Tanken kan verka överdrivet optimistisk och naiv vid en första anblick, men ärligt talat tror jag att det vore SAAB:s enda rimliga livlina. Företagets egen påstått nya affärsplan som man är i färd med att lansera tror jag inte för ett ögonblick på. Men man har ju fabrik, personal och kompetens inom bilbyggandet. Och även fast jag aldrig ens funderat på att köra en SAAB (Nissan och Toyota hör till mina favoriter) kan jag faktiskt mycket väl tänka mig att skaffa en liten gullig miljöbil med SAAB-loggan på huven.

Bara en tanke. En förhoppning. Vad tror ni?

mercedes-smart

Lägg ner Konstfack

konstfack

Lägg ner konstfack! Eller rensa åtminstone ut i dess ledning. Inte nog med skandalen där en konstfackstudent som en del i sitt examensarbete spelade självmordsbenägen, togs till psykakuten av polis, sparkade, skrek, tvångsmedicinerades och skrämde både personal och andra patienter häromsistens – nu är man i blåsväder igen: nu uppdagas det nämligen att en annan konstfackstudent i sitt examensarbete vandaliserat en tunnelbanevagn och chockat sina medresenärer.

Svartklädd och maskerad klottrade studenten ner vagnen på både in- och utsidan och krossade dessutom en av fönsterrutorna – allt inför folks chockade ögon. Hela spektaklet videofilmades, och bilderna visades sedan på en konstutställning. SL kräver nu 100 000 kronor för saneringskostnaderna, och en kraftfull ursäkt. “En nedsprejad tunnelbanevagn är skadegörelse, inte konst” hävdar kulturministern, vilket är en helt förståelig ståndpunkt. Konstfacks ledning stödde studenten i den förra skandalen, men den här gången är man uppenbarligen mer självkritisk.

Jag tycker dock inte att lite självkritik räcker för att släta över den här skandalen. Den uppenbara omdömeslöshet man visat tyder på att något gått fundamentalt över styr i Konstfacks ledning. Man tycks tro att man står helt över samhällets lagar. Jag är själv hobbytecknare och anser att konst skall få provocera och bryta mot såväl normer som lagar, men bara till en viss gräns. Själv anser jag att den gränsen går vid när man:

  • vandaliserar och förstör, och
  • utsätter förbipasserande och oinsatta människor för obehag.

Att vandalisera tunnelbanevagnar och/eller utsätta oskyldiga medmänniskor för chockerande beteenden är inte konst, det är lagvidrigt. Lägg ner Konstfack eller ersätt dess ansvariga.

Slutligen: Dra ner konstanslagen när ni ändå är igång. Det kan inte vara rimligt att de konstnärliga utbildningarna tillhör de dyraste inom högskolan. Lär för all del studenterna att måla, teckna, skulptera och skapa riktig konst, men där tycker jag gränsen går för vad samhället skall bekosta – resten tycker jag de kan bekosta ur egen ficka. Viktigare än så tycker jag faktiskt inte att konstnärerna är för samhället i stort, inte jämfört med läkare, ingengörer etc.

Förklaringen till att folk har “allt mindre tid”

staffanburenstamlinder

Jag har just fått hem och börjat läsa i en bok som intresserat mig ända sedan jag först hörde talas om den: Den rastlösa välfärdsmänniskan, av Staffan Burenstam Linder (1931-2000), professor i nationalekonomi, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm och f.d. handelsminister bland annat. Jag är medveten om att det här är stora ord och att jag bara precis börjat läsa i boken, men jag tror att det här mycket väl kan vara en av de viktigaste böckerna i modern tid. Burenstam Linder ger nämligen svar på frågan varför stressen i samhället bara ökar och ökar trots att vi är rikare än någonsin.

Den store nationalekonomen John Maynard Keynes hävdade i början av 1930-talet att den ekonomiska utvecklingen skulle leda till att de knapphetsproblem människan tidigare stått inför på sikt skulle försvinna; att den ständiga ökningen av inkomster och välfärd skulle leda till att människan i framtiden bara skulle behöva jobba några få timmar i veckan, och kunna ägna nästan hela sin fria tid åt läsning och annan rekreation. Som vi alla vet har så inte blivit fallet. Folk klagar ständigt över att tiden inte räcker till. Och Burenstam Linder hade förklaringen.

Ju rikare vi blir, desto mer stressade och rastlösa tycks vi bli. Tidsbrist är ett av nutidens största gissel. Trots att det rimligen borde vara tvärtom. Borde inte det ökade välståndet leda till att vi får ökad tid till avkoppling, lek, umgänge och rekreation?

Denna paradox är utgångspunkten för Staffan Burenstam Linder briljanta analys i Den rastlösa välfärdsmänniskan, som publicerades första gången redan 1969.

Eftersom vi blir alltmer effektiva och produktiva på jobbet vill vi också öka produktiviteten på fritiden. Därför skaffar vi oss alltfler konsumtionsvaror, i syfte att använda varje tidsenhet mer effektivt. Detta leder i sin tur till ett ökat behov av underhåll med en ökad tidsbrist som följd.

Med andra ord: allt eftersom vi blir mer produktiva och får allt mer arbete gjort när vi jobbar, vill vi – medvetet eller omedvetet – få lika mycket avkoppling/rekreation gjort på vår fritid. Vi sitter inte bara en kväll och läser en bok – vi läser en bok, sneglar på tv:n, har radion på i bakgrunden och kollar regelbundet vår mail.

Den här boken är en modern klassiker som förtjänar långt mer uppmärksamhet än den fått. Den är oerhört viktig, och dess budskap är något vi och vårt samhälle skulle må bra av att reflektera över. Slutligen en liten tankeställare:

produktiv

Programtips: Blodig jakt på olja

bloodandoil

Jag såg av en händelse dokumentären Blood and Oil (“Blodig jakt på olja”), av Michael T. Klare, på Kunskapskanalen idag. Jag rekommenderar alla som vill och kan att titta på programmets repris, nu på måndag den 9:e klockan 23. Programmet handlar om den militära kampen om världens olja.

Klare redogör övertygande för hur USA:s utrikespolitik och militära strategi i decennier dikterats av landets oljeberoende; hur inte bara Bush-regimen utan också regeringarna dessförinnan fokuserat på och koncentrerat sina militära resurser för att säkra tillgången till Mellanösterns stora oljekällor. Hur man valt att inte satsa på att minska sitt oljeberoende, utan istället valt att säkra tillgången till den olja man tyckt sig behöva. Hur detta provocerade al-Qaida, och hur detta ledde till attackerna på World trade Center och “kriget mot terrorismen”.

olja

Det kanske viktigaste med hela dokumentären är dock hur den avslutningsvis blickar mot de konflikter som vi ser ut att behöva vakna för inom den snara framtiden: hur inte bara USA utan också två andra stora makter nu flyttar fram sina finansiella och militära positioner för att säkra tillgången till framtidens råvarucentra. Både USA och Kina har nu vänt sina blickar mot den olja som väntar under Afrikas relativt oexploaterade jord, och kapplöpningen är redan igång: Kinas investeringar i området är enorma, och de bygger snabbt upp sin militära styrka, medan USA flyttar fram sina militära positioner i området med sitt nya afrikanska kommandocenter AFRICOM. Allt medan Ryssland, i sin nya roll som stor olje- och gasproducent, åter bygger upp sin militär och hävdar sin rätt i världen, med siktet inställt på att åter igen bli en supermakt.

Allt detta är oroande. Precis som tidigare i historien – i kolonialism så väl som i världskrig – har kampen om naturtillgångar varit en drivande kraft. Jag hoppas innerligt att den potentiella faran i denna kamp mellan tre jättar kommer att kunna desarmeras, och att man genom handel och samtal kommer att kunna trygga en fredlig, stabil och välmående värld. Det är aldrig för sent att lära av historiens misstag.

oljebehov


En blogg tillhörande en utbränd japanolog och tecknare

RSS Just nu

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Mest lästa inlägg

Bloggtips

Bitchslap Barbie
Klarsynt och aktuell läkarstudent, med hjärtat på rätta stället.

Blogge Bloggelito
Liberal toppbloggare. Är ibland ute och cyklar, men träffar ofta helt rätt.

Dick Erixon
Min nya favoritblogg. En ofta uppdaterad liberal bloggare med vettiga åsikter.

Ekonomikommentarer
En läsvärd ekonomiblogg med stark vänsterprofil.

Martin Ackerfors
Recensioner av - och texter om - böcker, filmer, rollspel och mer.

Piruett
Något så ovanligt som en bra blogg om rollspel.

Pocketpocketpocket
En litterär blogg om mer än bara pocketar, tro't eller ej.

TantraBlog
En synnerligen trevlig blogg om sensualism, erotik och aktuella frågor.

Trollhare
En underbar blogg av en fantastisk människa. Ger många nya tankar och insikter.


Bloggtoppen.se

wordpress stats
Annonser